Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Välfärdens gränser – spänningen mellan sociala och mänskliga rättigheter

Den svenska välfärdsstaten bygger i stor utsträckning på medborgarskap och därtill kopplade sociala rättigheter (SR) - rättigheter som traditionellt har legat till grund för beslut om sociala insatser. Samtidigt har Sverige länge värnat mänskliga rättigheter (MR), som inte bygger på medborgarskap, utan på FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. De senare har fått ökad betydelse för samtalet om sociala insatser – såväl nationellt som internationellt – och de ligger ofta till grund för internationellt orienterade civilsamhällesorganisationers engagemang.

I en tid när internationella sociala problem i allt högre utsträckning blir en nationell angelägenhet, och den svenska välfärden har att förhålla sig till utsatta EUmedborgare, papperslösa och flyktingar med stora politiska, sociala och ekonomiska utmaningar som följd, blir spänningen mellan dessa två typer solidaritetsideal och rättighetslogiker - SR och MR - snabbt tydlig. Ambitionen i projektet är att identifiera och att utifrån teori om SR och MR analysera vad som ligger till grund för sociala insatser för ovan nämnda grupper, men också att ge ett empiriskt bidrag till forskningen om rättigheter och sociala insatser i det offentliga respektive civilsamhället.

I projektet, som tar sin utgångspunkt i en pågående studie av de svenska stadsmissionernas arbete med nämnda grupper, studeras hur ledande representanter för den offentliga sektorn och civilsamhället på central och lokal nivå motiverar sociala insatser.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2017-2019

Kontaktperson: Johan Vamstad

Projektgrupp: Magnus Karlsson, Johan Vamstad, Lars Trägårdh

Finansiär: Forte

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade