Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Upplevelse av identitet hos vuxna barn till personer med Alzheimers sjukdom

När en person insjuknar i Alzheimers sjukdom påverkas hela familjen. Det har tidigare beskrivits att anhöriga utvecklar eller finner nya sidor hos sig själv och att relationer och roller i och utanför familjen förändras. Tidigare forskning har främst fokuserat på förändringar för makar och i mindre grad på upplevelser hos vuxna barn.

Projektet syftar därför till att beskriva hur vuxna barn till personer med Alzheimers sjukdom uttrycker sin upplevelse av identitet. I projektet analyseras gruppsamtal från samtalsgrupper av självhjälpskaraktär för vuxna barn till personer med Alzheimers sjukdom. Som teoretiskt ramverk för studien används Rom Harrés teori om identitet som både förkroppsligad och socialt konstruerad.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2017-

Kontaktperson: Ragnhild Hedman

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade