Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Självmord i samband med sorg

När sorg upplevs som outhärdlig kan självmord framstå som en utväg och i värsta fall tar också den förlustdrabbade personen sitt liv. Betyder detta att sorg är en riskfaktor för självmord eller är sorg en riskfaktor endast bland vissa grupper av förlustdrabbade?

WHO har identifierat sorg som en betydande riskfaktor för självmord och understryker att detta är en död som kan förebyggas. För att skapa preventiva åtgärder krävs dock evidensbaserad kunskap som saknas idag. Systematiska litteraturöversikter som inkluderar statistiska analyser är nödvändiga för att identifiera riskfaktorer och för att identifiera grupper med förhöjd suicidrisk. För att få en fördjupad förståelse för fenomen och mekanismer bakom självmord i samband med sorg krävs också systematiska litteraturöversikter som inkluderar kvalitativa studier och analysmetoder.

Det övergripande målet med studierna är att ta fram evidensbaserad kunskap som kan användas för att förebygga självmord i samband med sorg. En kunskap som behövs för att kliniker, interventionsforskare och beslutsfattare ska kunna ta evidensbaserade beslut i samband med vård, vårdutveckling och forskning. Det stora flödet av vetenskapliga artiklar, med mer eller mindre vetenskapligt underbyggda, och ibland motsägelsefulla, budskap kräver systematiska litteraturöversikter av en typ som kräver tid och omfattande metod- och ämneskunskaper. Vår studie förväntas öka kunskapen om vilka personer som kan tänkas behöva professionellt stöd för att överleva sin sorg. Fördjupad kunskap behövs också för att identifiera kritiska tidpunkter för självmord i sorg och hur länge en förhöjd suicidrisk vanligtvis kvarstår.

Professor Stroebe, är en världsledande sorgeforskare och som en del av projektet kommer vi att vidareutveckla hennes teoretiska förklaringsmodeller kring sorg. Projektet har utvecklats inom ett forskarsamarbete mellan Sverige och Nederländerna. Projektledare Dr Omerov är suicidforskare och driver projektet från dess hemvist Sverige

Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsenheten

Forskning inom huvudområdet vårdvetenskaplänk till annan webbplats

Projektledare

Med dr Pernilla Omérovlänk till annan webbplats, Ersta Sköndal Bräcke högskola

projektMedarbetare

Professor Margaret Stroebelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, University of Groningen, The Netherlands

Professor Claudi Bocktinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, University of Groningen, The Netherlands

Professor Jos de Keijserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, University of Groningen, The Netherlands

Med dr Anna Andreassonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Karolinska Institutet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade