Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mellan kunskap och ideologi

Syftet med projektet är att studera hur individuella aktörer (re-)producerar och/eller omförhandlar förhållandet mellan de två olika uppdrag, forskning och opinionsbildning och därmed två olika institutionella logiker, som innefattas i svenska tankesmedjors verksamhet. Även vilka strategier som används, på vilka arenor arbetet sker samt vilka praktiska utmaningar det kan innebära för organisationerna undersöks.

Projketet finasieras av Ragnar Söderbergs stiftelse och pågår under tiden 20160101-20191231.

Ansvarig för projektet är docent Pelle Åberg.

Senast uppdaterad: 2018-09-03.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsenheten

Forskning om det civila samhället

mer information

Medarbetare i projektet
Pelle Åberg

Kontaktperson
Pelle Åberg 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade