Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mellan kunskap och ideologi

Syftet med projektet är att studera hur individuella aktörer (re-)producerar och/eller omförhandlar förhållandet mellan de två olika uppdrag, forskning och opinionsbildning och därmed två olika institutionella logiker, som innefattas i svenska tankesmedjors verksamhet. Även vilka strategier som används, på vilka arenor arbetet sker samt vilka praktiska utmaningar det kan innebära för organisationerna undersöks.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 20160101-20191231

Kontaktperson: Pelle Åberg

Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade