Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mellan kunskap och ideologi

Syftet med projektet är att studera hur individuella aktörer (re-)producerar och/eller omförhandlar förhållandet mellan de två olika uppdrag, forskning och opinionsbildning och därmed två olika institutionella logiker, som innefattas i svenska tankesmedjors verksamhet. Även vilka strategier som används, på vilka arenor arbetet sker samt vilka praktiska utmaningar det kan innebära för organisationerna undersöks.

Senast uppdaterad: 2019-07-04.

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 20160101-20191231

Kontaktperson: Pelle Åberg

Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse


Forskningsenhet/inriktning: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade