Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Svenskarnas medborgerliga engagemang - en studie av förändring och kontinuitet

Medborgarnas insatser och engagemang i det civila samhället - en studie av förändring och kontinuitet Sedan 1992 har Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört fyra nationella befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige. Dessa studier har fått avsevärd betydelse för de ideella organisationerna och deras självförståelse. Den här studien som bygger vidare på ett internationellt unikt material syftar både till att ge fördjupad kunskap om förändrade villkor för ett medborgerligt engagemang och att följa hur det ideella arbetet och de informella insatserna förändras eller inte förändras. I projektet genomförs tre olika undersökningar. Dessutom kommer ett systematiskt samarbete att ske med norska och danska forskare för att kunna göra jämförelser mellan länderna.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2012-2015

Kontaktperson: Lars Svedberg

Övriga medarbetare/projektgrupp: Johan von Essen

Finansiär: Vetenskapsrådet

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade