Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sjuksköterskestudenters attityder till döden och vård av döende

Sjuksköterskor har i alla tider vårdat människor i livets slutskede. Med en allt mer åldrad befolkning så kommer sjuksköterskor att möta döende och död såväl i hemmet som på vård- och omsorgsboende och sjukhus eller andra vårdinrättningar. Arbetet beskrivs ställa stora krav på såväl professionell kompetens som personlig mognad. Vård av döende innebär för många sjuksköterskor en konfrontation med den egna döden. Att vårda i dödens närhet gör det svårt, rent av omöjligt att på ett existentiellt plan upprätthålla föreställningar om att döden ” inte angår mig”.

Mot bakgrund av ovanstående synes det logiskt att utbildning av sjuksköterskor innehåller delar som beaktar döende och död. Flera studier visar också att sjuksköterskestudenter blir tryggare och känner mindre rädsla om de under sin utbildning får kunskaper om döende och död och i palliativ vård. En paradox är att vård i livets slutskede och palliativ vård vanligtvis inte har någon stor plats i sjuksköterskeutbildningarna.

Syftet med projektet är att undersöka sjuksköterskestudenters attityder till och beredskap att möta döende och död i sitt kommande yrke . Projektet har en longitudinell ansats. Vi följer studenter från dag ett på sin sjuksköterskeutbildning fram till två år efter avslutad utbildning.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2017-2020

Kontaktperson: Jane Österlind,

Övriga medarbetare/projektgrupp:

Carina Lundh-Hagelin, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Kristina Ek, Ingrid Berg, professor, Lars Westin och Maria Browall, Högskolan i Skövde och Susann Strang och Titti Melin-Johansson, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade