Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sjuksköterskestudenters attityder till döden och vård av döende

Sjuksköterskor har i alla tider vårdat människor i livets slutskede. Med en allt mer åldrad befolkning så kommer sjuksköterskor att möta döende och död såväl i hemmet som på vård- och omsorgsboende och sjukhus eller andra vårdinrättningar. Arbetet beskrivs ställa stora krav på såväl professionell kompetens som personlig mognad. Vård av döende innebär för många sjuksköterskor en konfrontation med den egna döden. Att vårda i dödens närhet gör det svårt, rent av omöjligt att på ett existentiellt plan upprätthålla föreställningar om att döden ” inte angår mig”. Mot bakgrund av ovanstående synes det logiskt att utbildning av sjuksköterskor innehåller delar som beaktar döende och död. Flera studier visar också att sjuksköterskestudenter blir tryggare och känner mindre rädsla om de under sin utbildning får kunskaper om döende och död och i palliativ vård. En paradox är att vård i livets slutskede och palliativ vård vanligtvis inte har någon stor plats i sjuksköterskeutbildningarna.

Syftet med projektet är att undersöka sjuksköterskestudenters attityder till och beredskap att möta döende och död i sitt kommande yrke . Projektet har en longitudinell ansats. Vi följer studenter från dag ett på sin sjuksköterskeutbildning fram till två år efter avslutad utbildning.

Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsenheten

Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap

projektledare

Ingela Henoch, docent, Göteborgs universitet

Ansvarig för Ersta Sköndal Bräcke högskolas del

Jane Österlind, med dr, Ersta Sköndal Bräcke högskola

projektMedarbetare

Kristina Ek, med dr, Högskolan i Skövde

Ingrid Berg, professor, Högskolan i Skövde

Lars Westin, med dr, Högskolan i Skövde

Maria Browall, med dr, Högskolan i Skövde

Susann Strang, docent, Göteborgs universitet

Titti Melin-Johansson, med dr, Göteborgs universitet

Carina Lundh-Hagelin, med dr,  Sofiahemmet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade