Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hästens roller

Projektet siktar till att klargöra de skilda roller hästen kan ha i olika former av vård, socialt och socialpedagogiskt behandlingsarbete samt rehabilitering. Vilka benämningar kan vara adekvata för de komponenter berör hästens medverkan. Är hästen medterapeut, coach, vän eller anknytningsobjekt?

Senast uppdaterad: 2017-04-03.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
Projektstatus: Avslutat

mer information

Projektledare
Fil. dr Henrik Lerner.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade