Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att leva med långvarig ohälsa - en studie om innebörden av att leva med avföringsläckage efter cancerbehandling

Hälsa är vårdens och vårdandets övergripande mål. Att behandlas för en cancersjukdom kan innebära en risk för oönskade sidoeffekter. Efter behandling i bäckenområdet, vid en gynekologisk cancersjukdom rapporteras läckage av avföring, ett symtom som inverkar på vardagsliv, social funktion och livskvalitet. Många av de drabbade kvinnorna är unga och förväntas leva många år efter given behandling.

De problem med avföringsläckage som tidigare rapporterats i ett avhandlingsarbete motiverar vidare forskning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. En intervjustudie med syfte att beskriva innebörden av att leva med läckage av avföring, som uppstått i samband med strålbehandling mot bäckenområdet efter en cancersjukdom pågår. Studien har en kvalitativ beskrivande och analyserande design. Intervjuer är genomförda med tio kvinnor som lever med avföringsläckage efter avslutad cancerbehandling. Arbetet med att analysera intervjuerna pågår enligt hermeneutisk- fenomenologisk metodik.

Studieupplägg, utformning av intervjuguide, analys- och tolkningsarbete och publikation genomförs av Gail Dunberger och Caroline Krook, lektorer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, i nära samarbete med professor Ingegerd Fagerberg.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsenheten

Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap

Projektledare

Gail Dunberger, lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

ProjektMedarbetare

Caroline Krook, lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ingegerd Fagerberg, professor emerita, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade