Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Makar som lever med en demenssjukdom

Projektet syftar till att beskriva hur makar, där en av makarna har en demenssjukdom, ur ett individuellt perspektiv betraktar sig själva, varandra och sin relation. I äktenskap medför demenssjukdom ofta genomgripande förändringar. Från att ha varit jämbördiga parter blir makarna vårdgivare respektive vårdtagare. Den vårdgivande parten upplever ofta stress och börda. Samtidigt fortsätter parrelationen ofta att vara betydelsefull för makarna och kan utvecklas trots sjukdomen. Andras inställning och bemötande har betydelse för hur människor upplever sin personliga identitet. Partners bemötande är rimligen särskilt betydelsefullt. Forskning har tidigare visat att bristande bemötande av personer med demenssjukdom inverkat negativt på deras upplevelse av identitet. I projektet analyseras och jämförs kvalitativa intervjuer med personer med mild till måttlig grad av Alzheimers sjukdom och deras makar. Resultatet förväntas bidra till kunskapen om hur upplevelse av identitet kan främjas hos personer som har en demenssjukdom.


Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutat

Läs mer om forskningsenheten

Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap

Projektledare

Ragnhild Hedman, med dr, Ersta Sköndal Bräcke högskola

projektMedarbetare

Ingrid Hellström, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Astrid Norberg, professor emerita, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade