Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att leva med diabetes – en longitudinell studie av lärandeprocessen i det dagliga livet

Det är väl känt att en livslångs sjukdom som diabetes medför krav på den enskilde personen att klara egenvård relaterat till sjukdomen i det dagliga livet på egen hand. För många personer innebär det nya behov av kunskap och där en positiv lärandeprocess blir viktig. Vikten av att personer med diabetes lär sig integrera konsekvenser av sjukdomen i den dagliga livsföringen för att uppleva hälsa är väl beskrivet. Samtidigt som vi vet att många personer som lever med diabetes upplever en tillvaro som kännetecknas av förlust och osäkerhet och där en tillfredställande metabol kontroll uteblir.

Vården försöker idag stötta personer med diabetes genom patientutbildning där studier har visat att ett personcentrerat förhållningssätt genererar positiva och bestående effekter på den metabol kontroll samt förbättrad egenvårdsförmåga. Trots det praktiseras idag ofta ett pedagogiskt förhållningssätt som är formaliserat och styrs av rutiner istället för att vara problem och behovsinriktat.

Planerad studie förväntas öka kunskapen om hur olika personers lärandeprocesser kan beskrivas över tid samt vilken innebörd ’triggande situationer’ som personer med diabetes upplever i sin vardag har och deras betydelse för lärandeprocessen. Denna kunskap bli viktig i förändringsarbetet när det gäller dagens patientutbildningar. Huvudsyfte; Att över tid beskriva den process där personer med diabetes lär sig leva med sjukdomen i sitt dagliga liv. Insamlad data i form av intervjuer med personer som har diabetes över en treårsperiod analyseras med kvalitativa metoder.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod:

Kontaktperson: Åsa Kneck

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Berit Lundman, Umeå universitet och Lars Eriksson, Karolinska Institutet

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade