Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Varumärket i relation till etiken

Andreas Linderyd skriver sin doktorsavhandling om möten mellan varumärken och värdegrunder. Det empiriska materialet är hämtat från ett hundratal intervjuer med personer i globala företag, kommunala skolor och ideella organisationer. Han har också deltagit i ledningsgruppers sammanträden och på chefskonferenser och strategidagar. Avhandlingen skrivs på Handelshögskolan vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi och Ersta Sköndal Bräcke högskola. De organisationer som presenteras och analyseras är Bräcke diakoni, Cancerfonden, ISS Facility Services, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. 

Senast uppdaterad: 2019-07-03.

OM PROjektet

Tidsperiod: 2017-pågående

Kontaktperson: Andreas Linderyd

Projektgrupp: Andreas Linderyd, Malin Brännback, Åbo Akademi, Anders Parment, Stockholms universitet. 

Länkar: Åbo Akademi


Forskningsenhet/inriktning: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade