Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bemötande

Alltmer av normbildning och etisk reflexion inom områden som till exempel sjukvård, omsorg och socialt arbete relateras till begreppet bemötande. Hur ska man tolka denna nya uppmärksamhet? Är det ett tecken på en ny serviceanda inom offentliga verksamheter? Uttrycker det en starkare betoning av medborgarens värdighet och rättigheter? Eller visar det en ökad professionell distansering, det vill säga att attityden blir viktigare än relationen?

Vad innebär då ett "bra" eller "gott" bemötande för olika verksamheter? Vilka idealbilder finns? Hur kan man skilja mellan pedagogiska, estetiska och etiska aspekter av bemötande? Finns det intressanta teorier inom sociologin, t ex inom interaktionistisk teori, som kan ge oss uppslag för att analysera frågor om bemötande? Vilka etiska utgångspunkter bör vi ha för bemötandet?

2013 publicerades boken "Bemötandets etik" (Studentlitteratur 2013), skriven av Erik Blennberger. Projektet är avslutat.


Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod:

Kontaktperson: Tomas Brytting

Övriga medarbetare/projektgrupp: Erik Blennberger


Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade