Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Äldreomsorgens aktörer och villkor

Äldreomsorgen berör oss alla – och berör oss djupt: Hur behandlar vi våra äldre under deras sista år av sårbarhet, svaghet och sjukdom? Och hur behandlas mina egna närstående äldre, mina föräldrar eller min partner? Och hur kommer jag själv att ha det när jag blir gammal? Det är alltså närmast självklart att det är ett starkt engagemang och en emotionell laddning kring äldreomsorgen. Detta gäller vid diskussionen om omsorgens villkor i olika avseenden och i synnerhet vid rapporter om påtagliga brister och missförhållanden.

Syftet med projektet Äldreomsorgen  praktiken, debatten, framtiden (antologin med samma namn utkom på Carlsons förlag 2014) är att samla många olika röster: forskare, vårdgivare, politiker, ledarskribenter, branschorganisationer. Boken beskriver inte bara diskussionen, den resonera även om rimligheten och styrkan i en del argument och positioner. På det sättet blir också vissa inslag i boken en del av själva diskussionen. 

Rapporter:Äldreomsorgen  praktiken, debatten, framtiden. (Carlssons förlag 2014). Red. Erik Blennberger och Tomas Brytting

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Tomas Brytting

Övriga medarbetare/projektgrupp: Erik Blennberger, Andreas Linderyd, David Rönnegard, Gunhild Wallin

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade