Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Äldreomsorgens aktörer och villkor

Äldreomsorgen berör oss alla – och berör oss djupt: Hur behandlar vi våra äldre under deras sista år av sårbarhet, svaghet och sjukdom? Och hur behandlas mina egna närstående äldre, mina föräldrar eller min partner? Och hur kommer jag själv att ha det när jag blir gammal? Det är alltså närmast självklart att det är ett starkt engagemang och en emotionell laddning kring äldreomsorgen. Detta gäller vid diskussionen om omsorgens villkor i olika avseenden och i synnerhet vid rapporter om påtagliga brister och missförhållanden.

Syftet med projektet Äldreomsorgen  praktiken, debatten, framtiden (antologin med samma namn utkom på Carlsons förlag 2014) är att samla många olika röster: forskare, vårdgivare, politiker, ledarskribenter, branschorganisationer. Boken beskriver inte bara diskussionen, den resonera även om rimligheten och styrkan i en del argument och positioner. På det sättet blir också vissa inslag i boken en del av själva diskussionen. 


Senast uppdaterad: 2018-03-13.

Forskningsenhet/inriktning: Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Erik Blennberger, Tomas Brytting, Andreas Linderyd, David Rönnegard, Gunhild Wallin

Kontaktperson:
Tomas Brytting

Rapporter:Äldreomsorgen  praktiken, debatten, framtiden. (Carlssons förlag 2014). Red. Erik Blennberger och Tomas Brytting

 

 

 

 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade