Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Etiken i butiken

Syftet med projektet är att publicera en forskningsöversikt som ska vara läsvärd för en bredare krets bestående av intresserade aktörer inom branschen och aktiva inom olika konsumentorganisationer.

Boken ska ge en överblick över de olika diskussioner som kan föras angående butiken som ett "moraliskt rum" utifrån tre klassiska moralfilosofiska teman: (1) Kravet på sanning och transparens, (2) Den fria viljans och det individuella ansvarets betydelse, och (3) Människosynsteori. Dessa teman används för att diskutera viss praktik inom detaljhandeln, exempelvis: kartläggning av kunders köpvanor, reklam, prissättning, hyllexponering, butiksövervakning, inköp och butiken som arbetsplats.

Boken "Etiken i butiken" (Liber), publicerades våren 2014 och fick hederspris i oktober 2014 av Sveriges Marknadsförbund, som en av årets viktigaste marknadsföringsböcker.

Senast uppdaterad: 2015-03-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Tomas Brytting

Kontaktperson
Tomas Brytting

Rapporter
Etiken i butiken, av Tomas Brytting ( Liber 2014)

Länk: Liber om "Etiken i butiken"


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade