Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Chefsroller i omsorgen

Chefsroller i omsorgen är den tredje studien i ett samarbete mellan IOA och i dagsläget 15 olika vårdgivande företag och organisationer: Attendo Care, Blomsterfonden, Bräcke diakoni/Vingslaget Vård, Humana, Ersta diakoni, Förenade Care, KFS Företagarservice, Kosmo, Ledarna, Norlandia Care, OmsorgsCompaniet, Stiftelsen Stora Sköndal, Svensk Chefsförening Akademikerförbundet SSR och Äldreförvaltningen i Stockholms Stad. Samarbetet har tidigare resulterat i två publikationer: Bemötandets etik och Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden.

Äldreomsorgen är en verksamhet som har och kommer fortsatt att få stor uppmärksamhet i samhället, inte minst i media och i synnerhet vid misstanke om misstag och brister. Den angår alla, som närstående, som potentiell omsorgstagare och potentiell närstående och som skattebetalare. Det är också en verksamhet där det finns många chefer.

Äldreomsorgens chefer ställs inför många olika lojaliteter och krav. En komplikation kan vara att en del medarbetare kanske inte har arbetet som sitt förstahandsval. De kan ha valt att arbeta där tillfälligt, eller för att det var det arbete som erbjöds på orten.

I arbetsrubriken för denna studie finns ordet ”chefsroller” och pluralisformen syftar både på olika nivåer av chefskap, på olika roller i de olika delarna av omsorgen och på att det kanske finns olikheter i chefsrollen beroende på vilken typ av huvudman det handlar om.

Rapporten från denna studie ger en beskrivning av kunskaps- och diskussionsläget i fråga om chefsroller inom äldreomsorgen. Men tar också upp frågor om chefsrollen inom omsorg och service för  personer med funktionsnedsättning. Dessutom finns det flera kapitel i boken som behandlar mer allmänna managementteorier med avseende på chefskap. Även intervjuer med chefer på olika nivåer kommer att finnas med.  

Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik, Gothia fortbildning publicerades i augusti 2015. Redaktörer är Erik Blennberger och Tomas Brytting.


Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Tomas Brytting

Övriga medarbetare/projektgrupp: Erik Blennberger

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade