Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdatmosfär i demensboende

Syftet med projektet är att studera olika aspekter av atmosfär vid ett demensboende som är känt för sin goda atmosfär. Med atmosfär avses i detta projekt det klimat som präglar det dagliga livet för de äldre som vistas på demensboendet, deras närstående och de professionella vårdarna. Atmosfären inbegriper olika aspekter som den fysiska omgivningen, människors varande och görande samt en organisatorisk filosofi för omvårdnaden.

En intervjustudie planeras där insamlad data kommer att analyseras med grounded theory metod för att skapa en kunskapsbas. Kunskap från studien kan vara vägledande vid interventioner vid vårdboende där det finns ett behov av och önskan att förändra en rådande atmosfär. Avsikten är att skapa möjligheter för ett förbättringsarbete där aspekter av positiv atmosfär implementeras för att erbjuda äldre personer med demenssjukdom ett så bra liv som möjligt och att personalen uttrycker arbetsglädje och engagemang. För att förverkliga detta behövs studier för att få kunskap om hur olika aspekter av atmosfär vid demensboenden präglar det dagliga livet för boende, närstående och vårdare.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Mona Söderlund

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ingegerd Fagerberg

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade