Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Chefsarbetets etik

En chef är en person som innehar en formell chefsposition. En ledare är en person som utövar ledarskap över andra. Många chefer hamnar i etiskt laddade situationer där dessa aspekter möts. De byråkratiska och rationalistiska chefsidealen ställs ibland mot de mer personliga och situationsspecifika ledarskapsidealen. För att påbörja en forskningssatsning på chefsarbetets etik publicerade IOA i början av 2012 en antologi med namnet Chefsarbetets etik. Den kom ut på SNS förlag och har Tomas Brytting som redaktör. I boken presenteras 10 olika bidrag som spänner över ämnen som: de religiösa rötterna under dagens chefsideal, till chefskap och jämställdhetsfrågor; från chefen som bedragare till chefsskap i kristider. Boken innehåller även genomgångar av grundläggande begrepp som rättvisa, bemötande, integritet och – inte minst – chefen och det goda livet.

I augusti utkom antologin "Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik" , Gothia fortbildning 2015, med Erik Blennberger och Tomas Brytting som redaktörer


Senast uppdaterad: 2016-04-07.

Forskningsenhet/inriktning: Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade