Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ideologi och ideella organisationer i Sverige

Ideologi anses ha en särställning i svenska ideella organisationer. I ett flerårigt forskningsprogram undersöker forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola denna särställning ur olika vinklar. Ett tidigare projekt fokuserade exempelvis ideologins ställning vid ett samgående mellan två studieförbund (Segnestam Larsson, 2009). Ett annat projekt granskade uppkomsten till och anspråken på denna särställning i forskningen om de svenska ideella organisationerna (Segnestam Larsson, 2010). I dagsläget bedrivs forskningen i projektet "När ideologin kom till nykterhetsrörelsen". Det senare projektet sker i samarbete med IOGT-NTO Sollentuna och IDEELL ARENA samt finansieras av Stiftelsen Ansvar för Framtiden (se mer information här: www.ideellarena.se).

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Ola Segnestam Larsson

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade