Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ideologi och ideella organisationer i Sverige

Ideologi anses ha en särställning i svenska ideella organisationer. I ett flerårigt forskningsprogram undersöker forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola denna särställning ur olika vinklar. Ett tidigare projekt fokuserade exempelvis ideologins ställning vid ett samgående mellan två studieförbund (Segnestam Larsson, 2009). Ett annat projekt granskade uppkomsten till och anspråken på denna särställning i forskningen om de svenska ideella organisationerna (Segnestam Larsson, 2010). I dagsläget bedrivs forskningen i projektet "När ideologin kom till nykterhetsrörelsen". Det senare projektet sker i samarbete med IOGT-NTO Sollentuna och IDEELL ARENA samt finansieras av Stiftelsen Ansvar för Framtiden (se mer information här: www.ideellarena.se).

Projektet genomfördes av ekon dr Ola Segnestam Larsson.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Ola Segnestam Larsson

Kontaktperson
Ola Segnestam Larsson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade