Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Givande som frivilligt engagemang

Denna delstudie i den större befolkningsstudien om frivillighet och informellt engagemang fokuserar på den form av engagemang som yttrar sig i gåvor av framför allt pengar till olika ideella verksamheter och välgörande ändamål. Befolkningsstudien ger oss möjlighet att studera trender i vad svenskar ger pengar till, hur de gör det och vilka attityder de har till sitt och andras givande. Delstudien undersöker även möjliga kopplingar mellan givande och andra frivilliga beteenden för att till exempel svara på frågor som vem som gör vad och om givande och frivilligt arbete är uteslutande eller kompletterande alternativ till varandra.

Ansvarig för delstudien var fil dr Johan Vamstad och den genomfördes i samarbete med Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII).

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Johan Vamstad


Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade