Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Föreningslivets inflytande i det lokala

Studien har som syfte att undersöka föreningslivets inflytande på lokala politiska arenor.De frågeställningar som studien vill besvara rör vilka faktorer som påverkar om föreningslivet har något inflytande över den lokala politiken och om det finns faktorer i politiken som påverkar föreningslivets inflytande. Centrala teoretiska utgångspunkter för ansökan är föreningslivets sociala kapital, i form av resurser som finns i nätverken, och dess politiska kapital i form av kännedom om politiska processer och möjligheter till att påverka de politiska besluten. Ansökan baserar sig på två olika empiriska delstudier som kommer att genomföras i ett urval av fyra svenska kommuner.

Under 2010 genomfördes en enkätstudie av föreningslivets roll och upplevda inflytande i det lokala. I studien ingår ca 800 ideella föreningar. Syftet var att undersöka huruvida föreningslivet aktivt försöker påverka den lokala politiken och vilka ideal för intern styrning som föreningarna förordar. Resultaten från enkäten visar på att det finns ett starkt stöd för demokratiskt beslutsfattande, även på bekostnad av effektivitet, inom de undersökta lokala föreningarna. Resultaten visar även att både vilka och hur många kontakter som föreningarna har är avgörande för hur pass mycket inflytande de anser sig kunna. Även kommunens styre kan vara av betydelse för hur mycket lokalt politiskt inflytande som föreningarna anser sig ha.

Senast uppdaterad: .

Om PRojektet

Tidsperiod: 2008-2013

Kontaktperson: Susanne Wallman Lundåsen

Övriga medarbetare/projektgrupp:

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade