Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat – trender av informella insatser och frivilliginsatser

Syftet med projektet har varit att beskriva och kritiskt analysera det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat, med särskilt fokus på trender av informell omsorg och frivilliginsatser. Frågeställningar som berörts är vilka mönster av samvariation som finns mellan informella omsorgsgivare och de som gör frivilliginsatser, och hur ser mönstret av informell omsorg och frivilliginsatser ut över tid?

Metodologiskt har projektet genomförts bland annat genom en återanalysering av fyra stycken befolkningsstudier som utförts mellan åren 1992-2005 av Enheten för forskning om det civila samhället. Genomförande av ytterligare en befolkningsstudie 2009 har gjort det möjligt analysera de frågeställningar som projektet berört i ett längre tidsperspektiv. Detta har gjort det möjligt att studera projektets huvudsakliga analytiska frågeställning att utifrån teoribildningar inom området problematisera hur vi kan förstå utvecklingen av omfattning och inriktning av det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2008-2011

Kontaktperson: Magnus Jegermalm

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade