Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att identifiera behov hos äldre klienter med invandrarbakgrund: har föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön någon betydelse för behovsbedömningsprocessen?

Projektet utgår från kunskapsluckor avseende institutionell kategorisering efter etnicitet och kön. Hur påverkar förståelsen av ”annorlunda andra” respektive kön tvärkulturella möten och bedömningar av behov inom äldreomsorgen?

Två delstudier genomförs: en med fokus på upplevelser och uppfattningar hos biståndshandläggare, en med fokus på dokumentation inför biståndsbeslut inom äldreomsorgen.

Data samlas in via fokusgruppintervjuer
(14 fokusgruppintervjuer bestående av 4-8 biståndshandläggare vardera genomförs) och ärendedokumentation (totalt 200 akter analyseras).

Projektet bidrar till teoretisk debatt om institutionell kategorisering och kulturanpassad vård. Ur empirisk synvinkel bidrar projektet till att belysa och problematisera hur behovsbedömningsprocesser inom ramen för äldreomsorgen tar form.

Projektet finasieras av FAS och pågår under tiden 20110823-20121231.

Projektledare är professor Sandra Torres från Uppsala universitet i samarbete med fil dr Anna Olaison från Linköpings universitet och fil dr Emilia Forssell från Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Sandra Torreslänk till annan webbplats - Uppsala universitet
Anna Olaisonlänk till annan webbplats - Linköpings universitet
Emilia Forssell - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kontaktperson
Emilia Forssell

Rapporter
Forssell, E. & Torres, S. (forthcoming). Social work, older people and migration: an overview of the situation in Sweden (Accepted in European journal of social work and to be published at the beginning of 2012)

 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade