Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att identifiera behov hos äldre klienter med invandrarbakgrund - har föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön någon betydelse för behovsbedömningsprocessen?

Projektet utgår från kunskapsluckor avseende institutionell kategorisering efter etnicitet och kön. Hur påverkar förståelsen av ”annorlunda andra” respektive kön tvärkulturella möten och bedömningar av behov inom äldreomsorgen?

Två delstudier genomförs: en med fokus på upplevelser och uppfattningar hos biståndshandläggare, en med fokus på dokumentation inför biståndsbeslut inom äldreomsorgen.

Data samlas in via fokusgruppintervjuer
(14 fokusgruppintervjuer bestående av 4-8 biståndshandläggare vardera genomförs) och ärendedokumentation (totalt 200 akter analyseras).

Projektet bidrar till teoretisk debatt om institutionell kategorisering och kulturanpassad vård. Ur empirisk synvinkel bidrar projektet till att belysa och problematisera hur behovsbedömningsprocesser inom ramen för äldreomsorgen tar form.

Rapporter
Forssell, E. & Torres, S. (forthcoming). Social work, older people and migration: an overview of the situation in Sweden (Accepted in European journal of social work and to be published at the beginning of 2012)

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2011-2012

Kontaktperson: Emilia Forssell

Övriga medarbetare/projektgrupp: Sandra Torres - Uppsala universitet, Anna Olaison - Linköpings universitet

Finansiär: FAS

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade