Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utvärdering av Aktivt kamratstöd

Aktivt kamratstöd är ett projekt som drivs av Fountain house i samverkan med psykiatrin och stadsdelsnämnden på Södermalm i Stockholm. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och syftar till att bryta isolering för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har fått i uppdrag att utvärdera projektet. Utvärderingen syftar till att under projekttiden följa projektet Aktivt kamratstöd för att förstå hur projektet påverkar den enskildes välbefinnande. Ett underliggande syfte är att söka förstå hur insatsen i projektet kan bidra till den enskildes återhämtningsprocess. Studien syftar dessutom till att skapa förståelse kring hur samverkan mellan en ideell organisation som Fountain house och en av landstingets psykiatriska vårdmottagningar fungerar. I studien besvaras följande frågeställningar:

Hur anser mottagarna av insatsen att den påverkar deras eget välbefinnande?
Hur är det möjligt att förstå insatsen i relation till den enskildes återhämtningsprocess?
Hur har samverkan mellan Fountain house och psykiatrin fungerat?

Utvärderingen genomförs av doktorand Veronica Ekström och forskningsledare docent Magnus Karlsson på deltid. Slutredovisning sker 2012. Ambitionen är att rapporten sedan ska publiceras i Ersta Sköndal Bräcke högskolas arbetsrapportserie.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2008-2012

Kontaktperson: Veronica Ekström

Övriga medarbetare/projektgrupp: Magnus Karlsson

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade