Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tillit ur ett livsloppsperspektiv

Denna studie har utförts inom ramen för ett avhandlingsprojekt vars övergripande syfte är dels att kartlägga tillit bland människor i olika livsfaser, dels att analysera vad som påverkar tillit i människors liv. Studien tar sin utgångspunkt i att vi enbart har en relativt grov bild av tilliten i Sverige samt att unga vuxna ofta framställs som mycket mindre tillitsfulla än människor i medelåldern. Av särskilt intresse är hur erfarenheter kan ha betydelse för tillit.

Resultaten visar att unga människor säger sig ha tillit i mindre utsträckning än människor i medelåldern, men att det också finns avvikelser från denna bild, vilket verkar stå i relation till olika kontaktytor. Vidare analyseras vad som kan ligga bakom att människor har större eller mindre tillit i olika livsfaser. En utgångspunkt är att de erfarenheter man samlar under livets gång kan vara en sådan faktor. Dels görs försök att förklara variationer i olika tillitsdimensioner statistiskt, dels konkretiseras det genom ett antal intervjupersoners berättelser om sina erfarenheter under livets gång och deras betydelse för tilliten.

Doktorandtjänsten har finansierats av Länsförsäkringar AB, Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och har pågått 2007-2011. Avhandlingen publicerades 2012.

Ansvarig för studien var Julia Grosse och handledare var professor Lars Svedberg vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt docent Stig Elofsson och professor Anders Bergmark båda verksamma vid Stockholms universitet.

Publikationer

Grosse, Julia (2012). Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Grosse, Julia (2009). Forskning om tillit i Norden - innehåll, särart och tomrum. I Lars Trägårdh (red). Tillit i det moderna Sverige - den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm: SNS

Grosse, Julia (2007). Nordisk tillitsforskning. En kartläggning och värdering av det vetenskapliga läget. Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie nr 49, Ersta Sköndal högskola.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2007-2011

Kontaktperson: Julia Grosse

Finansiär: Länsförsäkringar AB

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade