Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Samhällsentreprenörskap inom och bortom det civila samhället – exemplet Fryshuset

I takt med att det offentliga med alla sina verksamheter under de senaste decennierna fått svårare att formulera nya visioner och att omsätta dem i faktisk handling, har engagemanget för och av utsatta ungdomar funnit nya uttryck. En hel del av denna förnyelse sker inom civilsamhället och stiftelsen KFUM/Söder Fryshuset är det kanske tydligaste uttrycket för hur civilsamhällets organisationer snabbt har fått en annan symbolisk och reell ställning än tidigare inom svenskt välfärdsarbete. Fryshuset kan sägas utgöra ett idealtypiskt exempel på samhällsentreprenörskap inom det civila samhället. Fryshuset bedriver inte bara verksamheter inom områden där det ofta råder en avsaknad av andra insatser. Forskningsprojektets övergripande syfte är att teoretiskt och empiriskt undersöka entreprenörskapets idéer och modeller när det utvecklas inom ramen för det civila samhället, samt att undersöka vad som händer med dessa idéer och modeller när de förs över till nya sammanhang inom den offentliga sektorn eller till ett sektorsövergripande samarbete.

Projektet var ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och KTH /Kungliga Tekniska Högskolan.

Projektet pågick mellan 2009 och 2011 och finansierades av KK-stiftelsen.

Ansvariga för projektet var teol.dr Charlotte Engel tillsammans med fil dr Anders Kassman, docent Marie Nordfeldt och professor Lars Svedberg från Ersta Sköndal Bräcke högskola samt med fil dr Malin Gawell och professor Hans Westlund från KTH.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2009-2011

Kontaktperson: Charlotte Engel

Övriga medarbetare/projektgrupp: Anders Kassman, Marie Nordfeldt och Lars Svedberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Malin Gawell och Hans Westlund, KTH

Finansiär: KK-stiftelsen

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade