Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Frivilliga insatser i ett globalt perspektiv – ett FN-uppdrag

Studiens syfte har varit att ur ett internationellt perspektiv sammanställa, granska och jämföra data om frivilliga insatser i olika länder. Undersökningen gjordes på uppdrag av FN för att användas som underlag i dess kommande studie State of the World’s Volunteering Report.

Arbetet utfördes i fyra steg. Först gjordes en avgränsning av undersökningsområdet och identifiering av relevanta källor. Dessa valdes mot kriterierna att de skulle vara multinationella undersökningar som innefattade data om hur stor andel av befolkningen i varje studerat land som ägnar sig åt någon form av frivillig insats. En bred definition av frivilliginsatser användes, innefattande alla typer av aktiviteter som görs frivilligt och utan ersättning för andras nytta, i alla typer av sammanhang utanför det egna hushållet; från organiserade aktiviteter till informella och icke-organiserade insatser. Därefter gjordes en jämförande granskning av de olika källornas trovärdighet avseende metod, systematik och urval. I ett tredje steg sammanställdes och analyserades data från de utvalda studierna. Här ingick bland annat en likvärdig presentation av all relevant statistik samt en del jämförelser mellan studierna. Rapporten, som innehöll data om frivilliginsatser från mer än 160 länder har överlämnats till FN i mars 2011.


Publicationer under utgivning:

Estimating the Scope and Magnitude of Volunteerism Worldwide: A review of multinational data on volunteering. Karin Gavelin och Lars Svedberg i samarbete med Victor Pestoff (2011) Rapporten ägs av FN men kommer att publiceras av enheten vid årsskiftet 2011-2012.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2010-2012

Kontaktperson: Lars Svedberg

Övriga medarbetare/projektgrupp: Karin Gavelin och Victor Pestoff

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade