Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Barns försörjning i ett välfärdsrättsligt perspektiv

Avdelningen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola har fått planeringsbidrag från Kronofogden för att utforma forskningsansökningar rörande barns försörjning år 2015. Den planerade ansökan rör särlevande föräldrars ansvar för barns försörjning. Projektet har två huvudfrågor: 1) klargöra rättsläget avseende barns rätt till försörjning när föräldrarna inte lever tillsammans. Här uppmärksammas särskilt barnets partsställning i mål om underhållsstöd och underhållsbidrag; 2) studera betydelsen och genomförandet av samarbetssamtal om barnets försörjning.

Projektansvarig är professor Johanna Schiratzki.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsenheten

Forskning i välfärdsrätt

mer information

Medarbetare i projektet
Johanna Schiratzki

Kontaktperson
Johanna Schiratzki

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade