Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Barns försörjning i ett välfärdsrättsligt perspektiv

Avdelningen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola fick planeringsbidrag från Kronofogden för att utforma forskningsansökningar rörande barns försörjning år 2015. Den planerade ansökan rörde särlevande föräldrars ansvar för barns försörjning.

Projektet hade två huvudfrågor: 1) klargöra rättsläget avseende barns rätt till försörjning när föräldrarna inte lever tillsammans. Här uppmärksammades särskilt barnets partsställning i mål om underhållsstöd och underhållsbidrag; 2) studera betydelsen och genomförandet av samarbetssamtal om barnets försörjning.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Johanna Schiratzki

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade