Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hur ser stödet ut till misshandlade kvinnor i kommuner som saknar kvinnojour?

Utgivna publikationer:
När var och en sköter sitt... Hur ser stödet ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour?
Christine Bender och Carin Holmberg (2001)

”Det är något speciellt i den här frågan” – om det lokalpolitiska samtalet om mäns våld mot kvinnor
Carin Holmberg och Christine Bender (2003)

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Carin Holmberg

Övriga medarbetare/projektgrupp: Christine Bender

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade