Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskning om anhörigskap

Utgivna publikationer:
Att ge och ta emot hjälp. Anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd – en kunskapsöversikt
Jan-Håkan Hansson, Magnus Jegermalm och Anna Whitaker (2000)

Upptäckten av anhöriga? – kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga Stockholms län
Magnus Jegermalm och Anna Whitaker (2000)

Anhörigskapets variationer – Åtta berättelser från hjälpgivare i olika miljöer
Ingrid Orsholm (2001)

Men hur mår Du själv? – om stöd till dem som vårdar anhöriga

Malena Sjöberg (red.) (2001)

Medmänniska och anhörig – en studie av informella hjälpinsatser
Eva Jeppsson Grassman (2001)
Anhörigstöd – en uppföljningsstudie av kommuners och frivilligorganisationers stöd till äldre anhöriga
Magnus Jegermalm (2002)

Mellan hem och institution – flexibel avlösning för anhöriga till demenssjuka
Ingrid Orsholm (2002)

Att dela den gamlas sista tid – en studie av anhöriga på sjukhem
Anna Whitaker (2002)

Anhöriga och anhörigstöd i Stockholms län – Sammanfattning av ett forskningsprojekt
Eva Jeppsson Grassman (red.) (2002)

Anhörigskapets uttrycksformer
Eva Jeppsson Grassman (red.) (2003)

Direct and Indirect Support for Carers. Patterns of Support for Informal Caregivers to Elderly People in Sweden.
Jegermalm Magnus (2003)

Informal care and support for carers in Sweden: patterns of service receipt among informal caregivers and care recipients.
Jegermalm Magnus (2004)

Ansvariga för projektet var professor Eva Jeppsson Grassman och fil dr Magnus Jegermalm i samarbete med fil dr Emilia Forssell, fil dr Anna Whitaker samt socionom Ingrid Orsholm.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Magnus Jegermalm och Anna Whitaker

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade