Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Basta – ett kooperativ med före detta narkotikamissbrukare

Utgivna publikationer:
”Basta” Beskrivning och analys av ett arbetskooperativ
Jan-Håkan Hansson och Filip Wijkström (1997)

Basta arbetskooperativ – ett tecken i tiden?
Jan-Håkan Hansson och Filip Wijkström (1998)

Ett högriskprojekt – om missbrukarrehabilitering på Basta Arbetskooperativ
Anna Meeuwisse (2001)

Civilt samhälle, social ekonomi eller nonprofit? Fallet Basta Arbetskooperativ
Jan-Håkan Hansson och Filip Wijkström (2001)

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 1997-2001

Kontaktperson: Jan-Håkan Hansson

Övriga medarbetare/projektgrupp: Filip Wijkström och Anna Meeuwisse

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade