Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?

Projektet tar avstamp i den allmänna marknadiseringen av samhället och undersöker hur detta kommer till uttryck i den offentliga sektorn hur det kan påverka den ideella sektorns organisationer. Bakgrunden till projektet är några dokumenterade tillfällen där svenska myndigheter tenderar att likställa ideella föreningar med andra privata marknadsaktörer, i frågor om bland annat konkurrens och konsumentsäkerhet. En förklaring till det här agerandet är en förändring inom offentlig verksamhet som har kommit att kallas New Public Management (NPM).

Mer specifikt studerar vi hur NPM kan ha bidragit till förändrade förhållningssätt och praktiker hos offentlig verksamhet i relation till den ideella sektorn. Vi undersöker också konsekvenserna av NPM för den ideella sektorn, vilka behöver sättas i relation till att ideella sektorns organisationer ibland anammar företagsliknande praktiker vilket leder till en mer diversifierad bild av den ideella föreningen.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2014

Kontaktperson: Anna Fyrberg Yngfalk

Övriga medarbetare/projektgrupp: Johan Hvenmark

Finansiär: Riksidrottsförbundet

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade