Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Welfare Innovations at the Local level in favour of Cohesion (Wilco)

Avdelningen var engagerad under åren 2011-2013 som svensk partner i ett europeiskt komparativt projekt inom EU’s sjunde ramprogram (FP7) ”Welfare Innovations at the Local level in favour of Cohesion” (Wilco). Projektet koordinerades vid Radboud University i Nijmegen, Holland. Den övergripande målsättningen för projektet var att studera – genom jämförelser mellan olika länder – hur lokala välfärdssystem gynnar social sammanhållning. De politikområden som speciellt studerades var bostadsmarknad, arbetsmarknad och barnomsorg.

Projektet har haft ett flertal syften; att kartlägga mönster av social inkludering och exkludering i Europeiska städer; att identifiera innovativa praktiker i dessa städer samt, vidare, att förstå hur innovationer uppstår inom lokala välfärdssystem som bygger på olika socio-ekonomiska modeller och traditioner. Tio länder ingick i projektet; Holland, Tyskland, Italien, Schweiz, Spanien, Kroatien, Frankrike, Polen, Storbritannien och Sverige.

Ansvarig för den svenska delstudien var docent Marie Nordfeldt i samarbete med ekon. dr Ola Segnestam-Larsson, professor Lars Svedberg samt forskningsassistent Anna Carrigan.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2011-2013

Kontaktperson: Marie Nordfeldt

Övriga medarbetare/projektgrupp: Marie Nordfeldt, 
Ola Segnestam-Larsson, Lars Svedberg, Anna Carrigan

Finansiär: www.wilcoproject.eu

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade