Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Voluntary work in Norwegian long term care

Det finns ännu så länge få studier av relationen mellan ideella organisationer och offentlig äldreomsorg, i Norge och de övriga nordiska länderna. Detta forskningsprojekt syftar till att fylla några av dessa kunskapsluckor genom att beskriva och analysera förekomsten och karaktären av ideellt arbete på norska äldreboenden och samspelet mellan professionella och frivilliga.

En forskargrupp från fem norska Centrum för vård- och omsorgsforskning i samarbete med nordiska experter inom forskning av ideella organisationer arbetar i projektet Detta projekt kommer att kopplas till ett annat projekt med syfte att analysera det skandinaviska medborgerliga engagemanget och de förändringar som sker över tid. Den övergripande forskningsfrågan för båda projekten är om, baserat på teori och empiri, det är möjligt att urskilja och karaktärisera en skandinavisk modell för medborgardeltagande.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2013-2016

Kontaktperson: Magnus Jegermalm

Övriga medarbetare/projektgrupp: Tor Inge Romøren och Nina Beate Andfossen, Centrum för omsorgsforskning, Högskolan i Gjøvik

Finansiär: Centrum för omsorgsforskning, Högskolan i Gjøvik, Norge

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade