Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Strategiskt forskningsarbete med inriktning mot organisering och ledning av ideella verksamheter

Med säte på Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH) inleddes 2013 ett sexårigt strategiskt forskningssamarbete inriktat mot organisering och ledning av ideella verksamheter.

Syftet med detta forskningssamarbete är att förstärka och utveckla kunskapsområdet organisering och ledning av organisationer i det civila samhället, vilket görs dels genom ett etablerande av en forskningsmiljö vid ESBH och dels genom initierandet av ny forskning. Ansvarig för genomförandet av detta forskningssamarbete är docent Johan Hvenmark (ESBH). 2016 genomfördes en extern uppföljning vars resultat redan då pekade på mycket goda resultat av detta samarbete (läs mer om denna granskning här , 242 kB.).

Övergripande Teman KRING vilka forskning har initierats

 • Gränslandet civilsamhälle – marknad
 • Kön, jämställdhets- och mångfaldsarbete i ideell sektor
 • Dagens och morgondagens engagemangsformer och deras betydelse för ideella organisationer
 • Förtroendevalda och chefer på lokal nivå

Texter (kronologisk ordning tillbaka till 2013)

Einarsson, T. and Hvenmark, J. (chapter in progress). Governance in member-based organizations. In Handbook on nonprofit governance. Gemma Donnely-Cox, Michael Meyer, Filip Wijkström (Eds.). Edvard Elgar

Fyrberg Yngfalk, A. and Hvenmark, J. (article in progress). Exploring regulatory efforts of market expansion through the perspective of institutional work. Journal of Macromarketing.

Hvenmark, J., Segnestam-Larsson, O. and Robertsson, K. (article in progress). Distinctiveness and civil society education: The case of credit-based civil society education in the Nordic countries. Journal of Nonprofit Education and Leadership.

Mankell, A. and Hvenmark, J. (article in progress). When the market came to town: Reviewing the conceptual usage of marketization in civil society research.

Robertsson, K., Hvenmark, J. and Karlsson, M. (article in progress). Changing forms of affiliation within a Scandinavian civil society context: A longitudinal analysis between 1996–2015.

Hvenmark, J. and Holgersson, C. (under review). Studying Gender (in)equality in Civil Society Organizations: Adding a Stakeholder Persepctive to the Gendered Organization Framework. Gender & Society.

Hvenmark, J. and von Essen, J. (forthcoming 2019). Revisiting the political nature of corporate philanthropic foundations: The case of Sweden. In Schnurbein, G., Bethmann, S., Meijs, L. and Roza, L. (Eds.) Corporate Foundations. Sage.

Hvenmark, J. and Henrekson, E. (2018). Vad står på spel? Om finansiering, folkhälsa och synen på mål och medel i det civila samhället. Socialmedicinsk tidskrift, 46(5), 577-585.

Holgersson, C. & Hvenmark, J. (2018) Reading nonprofit leadership literature from a gender perspective. In Eikenberry, A., Mirabella, R. & Sandberg, B. (Eds.) Reframing Nonprofit Management: Democracy, Inclusion, and Social Change. Irvine, CA: Melvin & Leigh.

Holgersson, C. and Hvenmark, J. Studying gender in civil society organizations: Towards an analytical framework. Presented at the 46th ARNOVA Conference, session “Human Dynamics and the Nonprofit Sector”, Grand Rapids, MI, 16-18 November, 2017.

Hvenmark, J. and von Essen, J. Corporate philanthropic foundations – an odd case in the Swedish welfare system. Presented at the 46th ARNOVA Conference, session “Understanding Corporate Philanthropic Foundations: Roles and Interactions in Differnet Welfare Systems”, Grand Rapids, MI, 16-18 November, 2017.

Mankell, A. and Hvenmark, J. Reviewing the concept of marketization in civil society studies. Presented at the 46th ARNOVA Conference, session “Marketization and Managerialism”, Grand Rapids, MI, 16-18 November, 2017.

Fyrberg Yngfalk, A. and Hvenmark, J. Changing perspectives, changing dynamics? On neoliberal capitalism’s impact on the government-nonprofit nexus. Presented at the 12th ISTR Conference, session ”The Third Sector and Welfare States”, Stockholm, Sweden 28th June-1st July, 2016.

Holgersson, C. and Hvenmark, J. Volunteering and gender differences in a civil society organization. Towards an analytical framework. Presented at the 12th ISTR Conference, session “Gender Differences, Activism, and Donations in Civil Society”, Stockholm, Sweden 28th June-1st July, 2016.

Hvenmark, J. (2016). Ideology, practice and process? A review of the concept of managerialism in civil society studies. Voluntas, 27(6), 2833-2859.

Hvenmark, J. och Robertsson, K. (2015). Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Lindström, E., Holgersson, C., och Hvenmark, J. (2015). Det civila samhället och jämställdhet. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Mirabella, R., Hvenmark, J. and Segnestam-Larsson, O. (2015). Civil society education: International perspectives. Journal of Nonprofit Education and Leadership, 5(4), 213-218.

Robertsson, K., och Hvenmark, J. (2015). Om arbetande ordförande på lokal nivå i ideella organisationer i Segnestam-Larsson, O. (red.) Förtroendevalda. Stockholm: Idealistas förlag.

Robertsson, K., och Hvenmark, J. (2015). Varför ska man vara medlem? I Dartsch, C, Norberg, J. och Pihlblad, J. (red.) Idrottens pris: Om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Hvenmark, J. och Segnestam-Larsson, O. (2014) Föreningsprat hit och business talk dit. Om idrottsrörelsens tvetydiga förhållande till marknaden. I J. R. Norberg (red.) I gråzonen – en antologi om idrottens etiska utmaningar. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Fyrberg Yngfalk, A. och Hvenmark, J. (2014). Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Hvenmark J. and von Essen, J. Corporate volunteering: Engaging people for a greater cause or just another business case in the brave new world of capitalism? Presented at the SCANCOR Alumni workshop, Copenhagen Business School, Denmark, 28 April 2014.

Robertsson, K. och Hvenmark, J. (2014). Vem ska vara chef? Om Vårdförbundets organisering av förtroendevalda och chefer på lokal nivå. Stockholm: Vårdförbundet.

Hvenmark, J. (2013). Business as usual? On managerialization and the adoption of the Balanced Scorecard in a democratically governed civil society organization. Administrative Theory & Praxis. 35(2), 224–248.

Hvenmark, J. What do we mean by managerialism? A review of conceptual understandings and applications of managerialism in civil society studies. Presented at the ARNOVA conference, session “Management, managerialism and emerging trends”, Hartford, CT, USA, 21-23 November, 2013.

Hvenmark J. and von Essen, J. Corporate volunteering: Engaging people for a greater cause or just another business case in the brave new world of capitalism? Presented at the ARNOVA conference, session “International volunteering”, Hartford, CT, USA, 21-23 November, 2013.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2013-2019

Kontaktperson: Johan Hvenmark med flera

Projektgrupp: Angela Eikenberry (prof., University of Omaha), Andreas Linderyd (doktorand, Åbo Akademi), Anna Fyrberg Yngfalk (ekon. dr, Karlstads universitet), Charlotte Holgersson (docent, Kungliga Tekniska högskolan), Joakim Åkesson (fil. dr, Linnéuniversitetet), Johan von Essen (docent, ESBH), Karin Robertsson (doktorand, ESBH), Lena Sohl (fil. dr, Södertörns högskola), Malin Lindberg (prof., Luleå tekniska universitet), Sophie Linghag (ekon. dr, ESBH)

Finansiärer och partnerorganisationer:

 • Cancerfonden
 • Hyresgästföreningen
 • IOGT-NTO
 • Lärarförbundet
 • Svenska Golfförbundet
 • Svenska Röda Korset
 • Sveriges Riksidrottsförbund
 • Vårdförbundet


Forskningsenhet/inriktning: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade