Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ridterapi - fakta och framtid

Projektet Ridterapi – fakta och framtid syftar till att beskriva och analysera möjligheterna till ridterapi för personer med en neurologisk skada eller sjukdom (den största gruppen funktionshindrade i Sverige) utifrån terapeutiskt innehåll, ekonomiska förutsättningar och vårdetisk motivering. Frågeställningar som undersöks

  • Hur ser dagsläget ser ut för tillgången till ridterapi inom neurologisk rehabilitering?
  • Vad finns det för möjligheter respektive hinder att ordinera ridterapi ur beslutsfattares och vårdgivares perspektiv?
  • Hur ser möjligheterna att bedriva ridterapi ut på anläggningar i Sverige?
  • Hur ser förutsättningarna för övergång från ridterapi till ridning som friskvård ut
  • Hur kan ett mellansteg från ridterapi till ridning som friskvård utformas
  • Vilka är de faktiska kostnaderna för ridterapi för patienten, samhället och ridanläggningen
  • Vilka är – ur samhällsekonomiskt respektive individperspektiv – de eventuella vinsterna av utökad tillgänglighet av ridterapi för personer med neurologisk funktionspåverkan

Bearbetning av dessa frågeställningar kan ge underlag till olika scenarier för ridterapi i samband med neurologisk rehabilitering samt för ridning som friskvård i syfte att vidmakthålla ridterapins positiva effekter.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 1 mars 2009 till 31 mars 2011

Kontaktperson: Gunilla Silfverberg

Övriga medarbetare/projektgrupp: XX

Finansiär: Stiftelsen Svensk Hästforskning

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
Projektstatus: Avslutat

mer information

Slutrapport , 613 kB.

En mer utförlig redogörelse för projektet finns i Ridterapi – fakta och framtid som är utgiven i Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie (nr 75). Ladda ner fulltext från DiVA.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade