Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ridterapi - fakta och framtid

Projektet Ridterapi – fakta och framtid syftar till att beskriva och analysera möjligheterna till ridterapi för personer med en neurologisk skada eller sjukdom (den största gruppen funktionshindrade i Sverige) utifrån terapeutiskt innehåll, ekonomiska förutsättningar och vårdetisk motivering. Frågeställningar som undersöks

  • Hur ser dagsläget ser ut för tillgången till ridterapi inom neurologisk rehabilitering?
  • Vad finns det för möjligheter respektive hinder att ordinera ridterapi ur beslutsfattares och vårdgivares perspektiv?
  • Hur ser möjligheterna att bedriva ridterapi ut på anläggningar i Sverige?
  • Hur ser förutsättningarna för övergång från ridterapi till ridning som friskvård ut
  • Hur kan ett mellansteg från ridterapi till ridning som friskvård utformas
  • Vilka är de faktiska kostnaderna för ridterapi för patienten, samhället och ridanläggningen
  • Vilka är – ur samhällsekonomiskt respektive individperspektiv – de eventuella vinsterna av utökad tillgänglighet av ridterapi för personer med neurologisk funktionspåverkan

Bearbetning av dessa frågeställningar kan ge underlag till olika scenarier för ridterapi i samband med neurologisk rehabilitering samt för ridning som friskvård i syfte att vidmakthålla ridterapins positiva effekter.

Senast uppdaterad: 2017-01-23.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
Projektstatus: Avslutat

Läs mer om forskningsämnet

Vårdetik med livsåskådningsvetenskap

mer information


Projektledare

Gunilla Silfverberg

Projekttid
1 mars 2009 till 31 mars 2011

Finansiär
Stiftelsen Svensk Hästforskning

Slutrapport

En mer utförlig redogörelse för projektet finns i Ridterapi – fakta och framtid som är utgiven i Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie (nr 75). Ladda ner fulltext från DiVA.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade