Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Negotiating authority in contemporary Shi’ite

Samtidsperspektiv på ledarskap och auktoritet inom Shia-islam

I detta projekt studeras den samtida utvecklingen i fråga om synen på religiös auktoritet bland shiamuslimer. En religion utvecklas genom ett intrikat samspel mellan teologernas elittolkningar, gräsrötternas erfarenheter och det omgivande samhällets politiska och sociala utveckling. I dagens globaliserade värld sker denna utveckling över nations- och språkgränser. I shiaislams fall är anhängare som lever i Europa - och alltså befinner sig utanför religionens kärnområden - särskilt viktiga för utvecklingen.
Projektet utgör en delundersökning i en större studie som finansieras av Vetenskapsrådet och pågår under perioden 2013-2016. I det andra delprojektet studeras synen på auktoritet bland vanliga shiamuslimer statistiskt och sociologiskt. Här analyseras kvantitativ data som insamlats genom projektet World Values Survey och som finns tillgängligt men som inte tidigare analyserats utifrån dessa frågeställningar.

Ansvarig för huvudprojektet var docent David Thurfjell, Södertörns högskola. Ansvarig för delprojektet var fil dr Johan Gärde.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Johan Gärde

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade