Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Rapporter och publikationer

Böcker och bokkapitel

von Essen, J. & Svedberg, L. (2016). Folkbildningen – en medborgaraktivitet bland andra. Folkbildningsrådet utvärderar, no 2 2016. I Folkbildningens frihet och värde Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund. Stockholm: Folkbildningsrådet.

Svedberg, L., Wallman Lundåsen, S., von Essen, J. & Andersen, R. (2016). Rum för engagemang – Om Riksbyggen i historia och samtid. Stockholm: Riksbyggen. 

Svedberg, L. & von Essen, Johan (2015). Mer engagemang? Folkbildningen i det svenska civilsamhället. Folkbildningsrådets rapportserie. Stockholm: Folkbildningsrådet.

Jegermalm, M., Malmberg, B. & Sundström, G. (2014). Anhöriga äldre angår alla. Kalmar: Nationellt center anhöriga.

Jegermalm, M., & Sundström, G. (2014). Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar. Stockholm: Forum – Idéburna organisationer med social inriktning.

Jegermalm, M., & Jeppsson Grassman, E. (2012). Omsorgens gestaltningar i civilsamhället. I Jeppsson Grassman, E., & Whitaker, A. (red.). Åldrande och omsorgens gestaltningar. Mot nya perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Jegermalm, M., & Jeppsson Grassman, E. (2011). Äldres engagemang i civilsamhället: roller och profiler. I Tredje åldern – Sociala aspekter och medborgarskapet. Gynnerstedt, K., & Wolmesjö, M. (red). Malmö: Gleerups förlag.

Svedberg, L., von Essen, J. & Jegermalm, M. (2010). Svenskarnas ideella engagemang är större än någonsin. Insatser i och utanför föreningslivet. Stockholm, Ersta Sköndal högskola. Enheten för forskning om det civila samhället. Rapport till Regeringskansliet.

Svedberg, L. (2010), "Spelar ideella och informella insatser någon roll för svensk välfärd?" i SOU 2001:52, Välfärdstjänster i omvandling.

Wallman Lundåsen, S. (2005), Frivilliga insatser och hälsa. Statens Folkhälsoinstitut.

SOU 1993:82, Frivilligt socialt arbete i Sverige. Kartläggning och kunskapsöversikt.


Vetenskapliga artiklar

Jegermalm, M. & Sundström, G. (2014). Stereotypes about caregiving and lessons from the Swedish panorama of care. Published online in European Journal of Social Work. (ID: 892476 DOI:10.1080/13691457.2014.892476).

Jegermalm, M. & Jeppsson Grassman, E. (2013). Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year Perspective. European Journal of Social Work, 16, 2, 205-219.

Jegermalm, M. & Sundström, G. (2013). Carers in Sweden: The public support they receive, and the support they desire. Journal of Care Services Management, 7, 1, 17-25.

Jegermalm, M. & Jeppsson Grassman, E. (2012). Helpful citizens and caring families: Patterns of informal help and caregiving in Sweden in a 17-year perspective. International Journal of Social Welfare, 21, 4,  422-432.

Jegermalm, M. & Jeppsson Grassman, E. (2009). Patterns of Informal Help and Caregiving in Sweden: a 13-year Perspective. Social Policy & Administration, 43, 7, 681-701.

Jegermalm, M. & Jeppsson Grassman, E. (2009). Caregiving and Volunteering among Older People in Sweden − Prevalence and Profiles. Journal of Aging & Social Policy, 21, 4, 352-373.


Konferensbidrag

Svedberg, L., von Essen, J., & Jegermalm, M. (2014). Profiles of civic participation – The Swedish case. ARNOVA (Associations for Research on Nonprofit Organisations and Voluntary Action) conference in Denver, Colorado, USA.

Jegermalm, M., & Henning, C. (2013). Housing and Care of the Elderly in Sweden: The Role of the Municipalities. Paper to the C​o​n​f​e​r​e​n​c​e​ ​3​r​d​ ​o​f​ ​S​e​p​t​e​m​b​e​r​ ​T​h​e​ ​H​a​g​u​e​, arranged by the European Urban Knowledge Network.

Jegermalm, M., & Henning, C. (2012). The role of civil society in health and social services: the Swedish case. Paper presented at the International Federation on Ageing Conference in Prague, 28 May-June 1, 2012. Theme: Ageing Connects.

Svedberg, L., von Essen, J., & Jegermalm, M. (2010). Stability and Variations in Civic Engagement: Sweden in prosperity and recession. ISTR, Working paper series.

Svedberg, L., von Essen, J., & Jegermalm, M. (2009). ”Patterns of Civic Participation in Sweden: Extensive and Stable in Prosperity and Crisis”.  ARNOVA (Associations for Research on Nonprofit Organisations and Voluntary Action) conference in Cleveland, Ohio, USA,


Senast uppdaterad: 2016-10-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade