Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Folkbildning och frivilligt engagemang

Inom ramen för den senaste befolkningsstudien ingick ett uppdrag från Folkbildningsrådet att i en särskild delundersökning studera folkbildningens cirkeldeltagare och folkhögskolans deltagare. Syftet med denna fördjupning var dels att beskriva och karaktärisera befolkningens engagemang i folkbildningen, dels att ringa in de personer som gör insatser inom folkbildningens hägn i ett större civilsamhällessammanhang.

Från denna delstudie har hittills två texter publicerats:

Svedberg, Lars & von Essen, Johan (2015). Mer engagemang? Folkbildningen i det svenska civilsamhället. Folkbildningsrådets rapportserie. Stockholm: Folkbildningsrådet.

von Essen, Johan & Svedberg, Lars (2016). Folkbildningen – en medborgaraktivitet bland andra. Folkbildningsrådet utvärderar, no 2 2016. I Folkbildningens frihet och värde Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund. Stockholm: Folkbildningsrådet.


Senast uppdaterad: 2016-10-13.

Medborgerligt engagemang i Sverige är ett forskningsprogram på avdelningen för civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
MEIS

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade