Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Boendet och frivilligt engagemang

Riksbyggen ekonomisk förening gav oss i uppdrag att beskriva och granska det engagemang som finns i bostadsrättsföreningar i allmänhet och i Riksbyggen i synnerhet; alltså de boendes ideella arbete, men också Riksbyggens förhållningssätt till denna folkrörelseförankring av sin verksamhet. I boken (se nedan) ger vi i kapitel 1 en skissartad bakgrund till det historiska och organisatoriska sammanhang där Riksbyggen växte fram. Efter det gör vi en lite mer omfattande beskrivning av organisationens syn på och förhållningssätt till sin folkrörelseförankring och de boendes engagemang. I Kapitel 2 fortsätter vi denna granskning från år 2000 och framåt. I Kapitel 3 redovisar vi hur det ideella engagemanget ser ut i allmänhet och i boendet i synnerhet. Och i Kapitel 4 fördjupar vi en del av de teman som aktualiserats i de föregående kapitlen. Vi gör det genom att presentera och diskutera hur enskilda ideellt aktiva ser på och förhåller sig såväl till sina insatser i boende som hur de uppfattar och förhåller sig till Riksbyggen som organisation. Till sist kommer en kortare Avslutning.

Riksbyggen är ett företag. Men genom sin historia och ställning är Riksbyggen också en del av Folkrörelsesverige och det civila samhället. I denna bok står visserligen det ideella engagemanget i centrum för uppmärksamheten, liksom folkrörelseanknytningen. Men vi har samtidigt försökt att kritiskt granskande förhålla oss till Riksbyggens dubbla karaktär, att samtidigt ”stå med en fot i marknaden och en i civilsamhället”.

Svedberg, Lars; Wallman Lundåsen, Susanne; von Essen, Johan & Andersen, Rebecka (2016). Rum för engagemang – Om Riksbyggen i historia och samtid. Stockholm: Riksbyggen. 


Senast uppdaterad: 2016-10-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade