Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

MEIS

MEIS - ett forskningsprogram

Sedan 1992 har Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört fem nationella befolkningsundersökningar om medborgerligt engagemang i Sverige.

Dessa studier har inte bara fått avsevärd internationell uppmärksamhet utan också betydelse för svenska ideella organisationer och deras självförståelse. Den undersökning som genomfördes 2014 byggde vidare på ett internationellt unikt material och syftade till att ge fördjupad kunskap om förändrade villkor för medborgerligt engagemang och följa hur det ideella arbetet och de informella insatserna förändras. Inom ramen för 2014 års undersökning genomfördes, vid sidan av grundundersökningen, fyra delundersökningar – en om givande, en om boendets betydelse för det frivilliga engagemanget, en om idrott samt en om folkbildning. Under 2019 genomförs datainsamling för den sjätte befolkningsundersökningen och parallellt med den görs också en specialstudie om medborgerligt engagemang bland personer med invandrarbakgrund samt en bland folkhögskoledeltagare. Resultaten från dessa undersökningar kommer att publiceras i en rapport och i en antologi hösten 2020.

Arbetslaget kring den svenska befolkningsundersökningen samarbetar sedan många år med de norska och danska forskare som har ansvar för motsvarande studier för att kunna göra så goda jämförelser som möjligt mellan länderna. Detta samarbete har bland annat resulterat i en internationell bok, ”Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden” som publicerades 2019. För vidare information se www.springer.com

Medverkar i programmet gör Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Anders Kassman, Lars SvedbergJohan Vamstad och Susanne Wallman Lundåsen.


Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade