Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

MEIS

MEIS - ett forskningsprogram

Sedan 1992 har Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört sex nationella befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige.

Dessa studier har inte bara fått avsevärd internationell uppmärksamhet utan också betydelse för svenska ideella organisationer och deras självförståelse. Den senaste undersökningen som genomfördes 2014 bygger vidare på ett internationellt unikt material syftar både till att ge fördjupad kunskap om förändrade villkor för ett medborgerligt engagemang och att följa hur det ideella arbetet och de informella insatserna förändras eller inte förändras. Inom ramen för den senaste studien genomfördes, vid sidan av själva grundundersökningen, fyra olika delundersökningar – en om givande som frivilligt engagemang, en om boendets betydelse för det frivilliga engagemanget, en om idrott samt en om folkbildning.

Vid sidan om detta deltar vi sedan några i ett systematiskt samarbete med de norska och danska forskare som har ansvarat för motsvarande undersökningar. Avsikten här är att kunna göra så goda jämförelser som möjligt mellan länderna. För närvarande arbetar vi med ett gemensamt bokprojekt för internationell publicering.  

Medverkar i programmet gör Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Johan Vamstad och Susanne Wallman Lundåsen.


Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Medborgerligt engagemang i Sverige är ett forskningsprogram på avdelningen för civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

mer information

Kontakta medarbetare
Lars Svedberg, Johan von Essen och Magnus Jegermalm

MEIS - Folkbildning
MEIS - Boendet
MEIS - Idrott
MEIS - Givande

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade