Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Medborgerligt engagemang i det senmoderna samhället

Det övergripande syftet med detta projekt är att öppna för och bidra till forskning om det medborgerliga engagemangets mening och villkor i det senmoderna samhället. Skälet till detta syfte kommer sig av att staten, näringslivet, civilsamhället och den privata sfären alltmer kommit att närma sig varandra och att gränserna dem emellan blir allt otydligare. Dessa förändringar av det svenska samhället har lett till vad som betecknas som hybridiserade organisationer och nya former för medborgerligt engagemang.

Välfärdsinsatser produceras och utförs alltmer av nya organisationer som uppvisar nya former i det att de innehåller och därmed blandar organisatoriska arrangemang och lösningar från statliga myndigheter, företag och ideella organisationer. I vissa fall, som i t.ex. barn- och ungdomsidrotten, kommer också familjens interaktionsmönster att prägla det medborgerliga engagemanget även i ideella organisationer. Dessa organisationer som innehåller olikartade strukturer och logiker kan ses som hybridiserade då de innehåller komponenter som traditionellt hållits isar. För att undersöka dessa processer som präglar det samtida svenska samhället görs en längre intervjuserie med ideellt engagerade, eller volontärer, i hybridiserade organisationer. Projektets forskningsfrågor är: vad kännetecknar hybridiserade organisationer som platser för ideellt arbete och vilken mening tillskriver ideellt engagerade i sådana organisationer sina insatser?

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2012-2015

Kontaktperson: Johan von Essen

Finansiär: FAS (Marie Curie Fellow)

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade