Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kunskapsöversikt: forskning om frivillighet och äldre

Studien syftar till att skriva en kunskapsöversikt över befintlig forskning av äldre och frivillighet som samtidigt kan skapa debatt. Ambitionen med skriften är att sätta frågan i ett större perspektiv som innefattar historiska, demografiska och samhälleliga förändringar som påverkar diskussion om välfärdens organisering vad gäller äldreomsorg. Ideella organisationers omsorgsinsatser förekommer i varierade sammanhang genom professionella insatser, till exempel på en institution som drivs av en stiftelse, ett kooperativ eller inom en ideell förening som har någon form av kontrakt med offentlig sektor. Ofta är det dock fråga om oavlönade hjälp- och omsorgsinsatser av ideellt aktiva inom en medlemsbaserad förening. Frågor som kommer tas upp i rapporten berör: hur skapas och gestaltas omsorg för och av äldre i den ideella sektorn? Vad karaktäriserar omsorgsinsatserna och hur varierar de mellan olika typer av ideella organisationer? Hur organiseras ideellt engagemang inom äldreomsorgen i olika länder? Finns det beröringspunkter mellan ideellt engagemang och andra former av engagemang som t. ex. att vara informell omsorgsgivare? En annan viktig fråga handlar om relationen till det offentliga, där en viktig utgångspunkt är att det civila samhällets organisationer är en stark kraft, och att dess egna syften är prioriterade framför offentligt uppsatta mål. En eventuell nordisk modell av frivillighet och äldre och vilken karaktäristik en sådan har kommer diskuteras.

Ansvarig för studien var docent Magnus Jegermalm i samarbete med professor Gerdt Sundström. Studien finansierades av Forum – idéburna organisationer med social inriktning och pågick under 2014.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Magnus Jegermalm

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade