Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Jämställdhet och det civila samhället – en kunskapsöversikt

Civilsamhället har ofta beskrivits som en arena där demokrati både utövas och lärs ut. Den roll som civilsamhällets aktörer har och har haft i kampen för ökad jämställdhet i samhället kan ses som en del i det demokratiska arbetet. Genom kvinnoorganisationers och andra idéburna organisationers arbete har kvinnor fått ökade rättigheter och möjligheter att rösta och medverka i allmänna val, bestämma över sin egen kropp, och delta i arbetsmarknaden.

Bilden av civilsamhället som en harmonisk och rättvis plats har emellertid problematiserats, då det har framhävts att människor organiserar sig för en mångfald av mål som inte nödvändigtvis främjar demokratiska ideal. Studier av jämställdhetsarbete som drivits av civilsamhällets aktörer kan ses som ett sätt att problematisera och nyansera bilden av sektorn. Samtidigt visar forskning på ojämlikheter mellan kvinnors och mäns deltagande, makt och inflytande i civilsamhällets organisationer. Då dessa organisationer involverar en stor del av befolkningen som både anställda och ideellt arbetande blir det därför relevant att studera organisationernas interna arbete för jämställdhet.

Syftet med projektet är att genomföra en kunskapsöversikt som sammanfattar befintlig forskning om civilsamhället och jämställdhet. Vi kommer att kartlägga vad vi vet om såväl idéburna organisationers arbete för jämställdhet i samhället, med ett särskilt fokus på arbetet mot våld, liksom deras arbete för jämställdhet inom den egna organisationen.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2013-2014

Kontaktperson: Johan Hvenmark

Övriga medarbetare/projektgrupp: Charlotte Holgersson, KTH och Elin Lindström Ersta Sköndal Bräcke högskola

Uppdragsgivare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen)

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade