Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hemmets betydelse som den sista vårdplatsen

"Hemmets betydelse som den sista vårdplatsen – etik i hemmets och institutionens livssfär" var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som pågick under åren 2001-2008 under ledning av professorerna Britt-Marie Ternestedt, Göran Lantz och Lennart Nordenfelt. Projektets syfte var att belysa villkoren för vård i hemmet i livets slutskede, en vård som blivit allt mera vanlig och betydelsefull. Det utfördes i samverkan mellan företrädare för olika vetenskapliga discipliner, vårdetik, filosofi, etnologi samt vårdvetenskap. Huvudfinansiär var Vårdalstiftelsen.

Inom projektets ram producerades fyra doktorsavhandlingar. Tre lades fram under tiden projektet pågick: Ingrid Helllström, Exploring ´Couplehood´ in Dementia. A Constructivist Grounded Theory (2005); Lise-Lotte Dwyer, Dignity in the end of life : What does it mean to older people and staff (2008) och Eva M karlsson, Livet nära döden. Situationer, status och social solidaritet i livets slutskede (2008). Den fjärde lades fram under hösten 2009.

Två antologier har publicerats, en på svenska: Hemmets vårdetik. Om vård av äldre i livets slutskede (red. Gunilla Silfverberg), Lund: Studentlitteratur 2007. Boken innehåller tre övergripande teman, hem värdighet och autonomi, vilka belyses ur både ur ett teoretiskt perspektiv och med empiriska studier som underlag. Den riktar sig till dem som behöver vård och omsorg i det egna hemmet, deras anhöriga, yrkesutövare samt politiker och beslutsfattare. Den andra är engelskspråkig; Dignity in Care for Older People (red. Lennart Nordenfelt), Oxford: Wiley-Blackwell 2009. Förutom forskare i projektet medverkar två forskare i Canterbury och Cardiff. Boken vänder sig bland annat till professionella i vård och social omsorg samt till studerande i etik- och gerontologiutbildningar.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Britt-Marie Ternestedt

Övriga medarbetare/projektgrupp: Göran Lantz, Lennart Nordenfelt

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
Projektstatus: Avslutat

mer information

Ledare för projektet
Britt-Marie Ternestedt
Göran Lantz
Lennart Nordenfelt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade