Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hästen som terapeutiskt redskap - om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet

Hästumgänge och ridning spelar en väsentlig roll för friskvård och rehabilitering. Ridning bidrar till mål på handikappolitikens och folkhälsopolitikens områden. Ridterapi är en behandlingsform som visat sig ha effekter vid en rad olika funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd, bland annat stroke, multipel skleros, cerebral pares, ryggmärgsskador, autism, utvecklingsstörning psykiska störningar och ryggproblem.

Projektet "Hästen som terapeutiskt verktyg – om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet" avslutades 2008. Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning. Det har syftat till att undersöka betydelsen av ridterapi för personer som i vuxen ålder drabbats av stroke.

Ridterapi är en komplex aktivitet och hästens rörelser samt ridningens terapeutiska egenskaper berör många aspekter av en persons förmåga i fysiskt, psykiskt, kognitivt och socialt avseende. Projektet visar att för personer som drabbats av stroke kan hästumgänge och ridning underlätta lärandeprocesser och återupprätta mänsklig värdighet, öka förmågan att vända svårigheter till utmaningar samt bidra till upplevelser av välbefinnande och livskvalitet. Känslan av att vara kapabel och att klara mer och mer i sin ridning har betydelse för det dagliga livets kvalitet. Ridningen har även stimulerat önskningar om att förverkliga livsplaner, samtidigt som ridningen blir själva medlet härtill.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Gunilla Silfverberg

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
Projektstatus: Avslutat

mer information

Projektets slutrapport , 82 kB.

En utförlig populärvetenskaplig redovisning finns i antologin Rehabilitering - en etisk utmaning för vården (red. Gunilla Silfverberg), Stockholm: Ersta Sköndal högskola Förlag 2008. Läs mer om den här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade