Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

En toleransens diskurs

Projektet vill undersöka begreppen "tolerans" och "godhet" hos ett urval franska och engelska författare i tidigmodern tid (1500-tal): Hur de används, och på vilka sätt dessa begrepp är problematiska, studeras med diskursanalys som främsta verktyg. Projektet vill analysera hur författarnas begreppsanvändning "förebådar" upplysningstidens och den "moderna" tidens användning av dessa ord, med koppling till civilsamhällets framväxt och funktioner.

Studien genomförs av fil dr Anna Carlstedt.

Senast uppdaterad: 2019-07-04.

Forskningsenhet/inriktning: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

mer information

Medarbetare i projektet
Anna Carlstedt

Kontaktperson
Anna Carlstedt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade