Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Cirkeldeltagarundersökning

Folkbildningsrådet låter göra återkommande studier av de som deltar i studiecirkelverksamhet inom de idag tio statsbidragsberättigade studieförbunden i Sverige. Cirkeldeltagarundersökning 2013 är den femte studien av detta slag som genomförs sedan 1994.

Syftet med undersökningen är att belysa studiecirklarnas samhällsvärde. Detta ska göras genom att, med utgångspunkt i cirkeldeltagarnas studiemotiv, erfarenheter och uppfattningar, och utifrån en analys av deltagargruppens sammansättning, belysa om och i så fall på vilka sätt, som studieförbundens studiecirklar bidrar till att statens syften med stödet till folkbildningen uppnås.

Undersökningen innefattar en enkät som riktas till ett urval av de som deltog i studiecirkelverksamhet under hösten 2012 samt intervjuer med cirkeldeltagare.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2013-2014

Kontaktperson: Tomas Brytting

Övriga medarbetare/projektgrupp: Pelle Åberg

Finansiär: Folkbildningsrådet

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade