Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Korruptionsprocessens anatomi

En ständigt aktuell fråga är hur korruptionsprocesser utvecklas – och hur de kan motverkas? Vilka organisatoriska studier, mentaliteter och situationer kan leda till att moraliskt ansvar och etisk kompetens eroderar? Vilka kontrollmekanismer är rimliga som ett värn mot olika former av korruption, utan att de uttrycker en kontraproduktiv misstro mot medarbetarna eller äventyrar medarbetarnas integritet? Kan man främja medarbetares moraliska kompetens genom en medveten organisationsdesign, som bland annat har vissa former för öppenhet och inflytande?

2011 kom boken "The Anatomy of fraud and corruption", (Gower) där Tomas Brytting är en av författarna.

Senast uppdaterad: 2016-04-07.

Forskningsenhet/inriktning: Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Projektstatus: Avslutat

mer information

Rapport
2011 kom boken "The Anatomy of fraud and corruption", (Gower) där Tomas Brytting är en av författarna.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade