Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Det psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar efter en nära persons död, med särskilt fokus på unga vuxna som förlorat en förälder i cancer

syfte

Huvudsyftet med projektet är att undersöka det psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar efter en nära persons död, med särskilt fokus på unga vuxna som förlorat en förälder i cancer.

BAKGRUN, MOTIV ocH BETYDELSE

Att vara närstående till någon som befinner sig i livets slut är en svår upplevelse. Unga vuxna befinner sig i en sårbar utvecklingsfas som gör att en förälders död i cancer kan försvåra deras psykosociala välbefinnande ytterligare. Vår kunskap om dessa unga vuxnas psykosociala välbefinnande och deras specifika behov är sparsam. En ökad kunskap skulle kunna ge vägledning till vårdpersonal som möter dessa unga vuxna, till framtida stödinterventioner samt beslutsfattare om hur man bäst kan stötta dem.

Design & metoder

Projektet använder både kvalitativ och kvantitativmetod och baseras på intervjuer samt frågeformulär för självskattning.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Tina Lundberg

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ulla Forinder, Högskolan i Gävle (prjoektledare), Mariann Olsson, KI, Joakim Öhlen; Göteborgs universitet, Carl Johan Fürst, Lunds universitet

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade